Çağrılı konuşmacılarProf. Dr. Artin Göncü Illinois Üniversitesi-ABD

"Oyunun insan gelişimi ve eğitimindeki uygulamasına kritik bakış"  

Prof. Dr. Jean Pierre Rossie-Sanatoyplay-Belçika

“Oyun, Oyun ve Oyuncaklara Yönelik Sosyokültürel Bir Yaklaşım: Kuzey Afrika ve Sahara'ya Referans”.

"ekolojik ve sosyokültürel bağlamda oyun ve oyuncaklar"

"oyun ve oyuncak yapma etkinlikleriyle çocuklar arasındaki ilişkiler ''

"çocuk oyun mirasına tarihsel bir yaklaşım ve kırsal çocuk oyunlarının ve oyuncak kültürlerinin kültürlerarası eğitimdeki önemi".

Prof. Dr. Sylvester Arnab-Coventry Üniversitesi-İngiltere

"Oyun, oyunlar ve eğitim: Cidden mi?"

Dr. Marcin Czub-Wrocław Üniversitesi-Polonya

"Sanal Gerçeklik ve Ağrı Tedavisi" (Virtual Reality and pain treatment)

VR4Health projesi kapsamında gerçekleştirilen ağrı azaltmada VR kullanımı, deneysel ağrı paradigmalarını kullanan ve klinik popülasyonlarla ilgili çalışmalar, sanal gerçekliğin teorik altyapısı ve etki mekanizmaları ve ayrıca bu alanda gelecekteki olası gelişmelerden söz edilecektir. Ayrıca, solunum biofeedback ve VR, dokunsal distraksiyon konuları ele alınacaktır.

Dr. Karin Falkenberg-Nürnberg Oyuncak Müzesi-Almanya