Kongre Programı30 EKİM 2019 KKM

Açılış Töreni 10:00-10:30 KKM

Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK-Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Edibe Sözen-Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili

Çağrılı Konuşmacı-10:30-11:15 KKM-Prof.Dr. Artin GÖNCÜ

"Oyunun İnsan Gelişimi ve Eğitimindeki Uygulamasına Kritik Bakış"

GAZİANTEP OYUNCAK MÜZESİ-YÖRESEL OYUNCAK SERGİSİ-KKM

Kahve arası 11:15-11.30

Panel 11:30-12:30 KKM ÜÇ NESİL OYUN

Nine-dede-anne-baba-çocuk

Panel Başkanı:                                                         Prof. Dr. Belma TUĞRUL

“Yaratıcı Çocuk Oyunlaştırır”                               Prof. Dr. Uğur BATI

“Yetişkinlere Davet: Haydi Oyun Oynayalım”  Prof. Dr. Tolga ERDOĞAN

"Dijital Oyunlar"                                                     Dr. Öğr. Üyesi Yavuz SAMUR

Öğle arası 12:30-13:30

KKM001-30 Ekim 2019 13.30-15:00 OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Tolga ERDOĞAN

13:30-13:45-Prof. Dr. Aziz YAĞAN Öğr. Gör. Zeynep SAYLIK Öğretmen Kemal YILDIZHAN- Diyarbakır’da Öğretmenlerin Derslerde Oyuna Yaklaşımlarının Belirlenmesi

13:45-14:00 Prof. Dr. Ümit ŞİMŞEK Arş. Gör.Dr. Emre YILDIZ Eğitsel Oyun, Okuma-Yazma-Oyun ve Okuma-Yazma-Uygulama Yöntemlerinin “Kuvvet ve Enerji” Ünitesinde Yaşanan Öğrenme Problemlerini Gidermedeki Etkisi

14:00-14:15 Doç .Dr. Aslı SEZGİN Geleneksel Ve Popülerin Ötesinde Yeni Bir Okuryazarlık: Oyun Okuryazarlığı

14:15-14:30 Arş.Gör. Ahmet Serdar ARSLAN- Dijital Oyun Kültürü Bağlamında Sosyal Medya Ve Meraklı Grupları Üzerine Bir Deneme

14:30-14:45 Arş.Gör.Dr. Burçe AKCAN Öğr.Gör.Dr. Merve GENÇYÜREK ERDOĞAN Dijital Oyun Ve Kişisel Veri

14:45-15:00 DEĞERLENDİRME

KKM002 30 Ekim 2019 13.30-15:00 OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ

13:30-13:45 Prof.Dr. Müge ARTAR Uzman Sıla BAYINDIR Yük. Lisans Öğr. Fedile TİCE Müze Eğitiminde Çocuk Katılımı: Müzede Bir Gece Örneği

13:45-14:00 Arş.Gör. Şule KAVAK 21. Yüzyılda Bir Eğitim Yaklaşımı Olarak Dijital Oyun Tabanlı Öğretim Modeli

14:00-14:15 Arş.Gör. Ahmet Serdar ARSLAN Dijital Oyun Kültürü Bağlamında Sosyal Medya Ve Meraklı Grupları Üzerine Bir Deneme

14:15-14:30 Öğretmen Gülhan DİNÇ Öğretmen Tuğçe DÖKER Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Annelerin Oyun Hakkındaki Görüşlerinin Ve Duygusal Tepkilerinin Belirlenmesi

14:30-14:45 Öğretmen Ayten TAŞPINAR Sadece Oyun / Just A Game

14:45-15:00 DEĞERLENDİRME

KKM003 30 Ekim 2019 13.30-15:00 OTURUM BAŞKANI Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KALE

13:30-13:45 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KALE Uzman Hasan Cem ARAPTARLI Bajau Laut Deniz Göçebeleri Topluluğunda Çocukların Günlük Yaşam Etkinliklerine Katılımları ve Kültürel Öğrenme Süreçleri

13:45-14:00 Doç.Dr. Aylin MENTİŞ KÖKSOY Dr. Öğr. Üyesi Avşar ARDIÇ Öğr.Gör.Dr. İskender DAŞDEMİR Öğr.Gör. Erdem EREM Eğitsel Oyunların İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Beceri Gelişimi Düzeyine Etkisi

14:00-14:15 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GİRGİN Öğretmen Ebru BELEN Yüksek Lisans Öğr. Durmuş AVŞAR Öğretmen Adaylarının Oyun Ve Oyuncak Hikâyesi

14:15-14:30 Öğr.Gör.Dr. İskender DAŞDEMİR Doç.Dr. Aylin MENTİŞ KÖKSOY Öğr.Gör. Erdem EREM Öğretmen Gamze ÖZGÜÇ Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Derslerde Oyun Kullanımına İlişkin Görüşleri

14:30-14:45 Öğr.Gör. Erdem EREM Öğr.Gör.Dr. İskender DAŞDEMİR Doç.Dr. Aylin MENTİŞ KÖKSOY Öğretmen Adaylarının Derslerde Oyun Kullanımına İlişkin Görüşleri

14:45-15:00 DEĞERLENDİRME

KKM004 30 Ekim 2019 13.30-15:00 OTURUM BAŞKANI Dr. Öğr. Üyesi Şermin METİN

13:30-13:45 Prof. Dr. Selçuk HÜNERLİ Öğretmen Zehra TOPAL ALTINDİŞ Üstün Yetenekli İlkokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Tercihlerinin Belirlenmesi

13:45-14:00 Öğr. Gör. Gülşah UYAR Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül TAKKAÇ TULGAR Oyunlaştırmanın Öğrencilerin Kelime Gelişimine Katkısı

14:00-14:15 Öğretmen Ersin GENÇOĞLU Akıl ve Zekâ Oyunlarının Eğitime İnovatif Entegrasyonu

14:15-14:30 Öğretmen Dilek GÜNEŞ Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Melih GÜNEŞ Zekâ Oyunlarının Sınıf Yönetim Sürecine Etkisine Yönelik Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri

14:30-14:45 Uzman Emre ALIÇ Uzman Cemre KELEŞ Uzman Elifnaz GÖKÇEASLAN Proje Yönetimi Eğitiminde Oyunlaştırma

14:45-15:00 DEĞERLENDİRME

KKM005 30 Ekim 2019 13.30-15:00 OTURUM BAŞKANI Dr. Öğr. Üyesi Nuri Can AKSOY

13:30-13:45 Arş.Gör.Dr. Ceren KARADENİZ Uzman Emrecan ÇUBUKÇU Müzeden Önce-Müzeden Sonra Kültürel Mirasla Oynamak: MÜZEM: Dijital Müze Kurma Oyunu Tasarımı

13:45-14:00 Arş.Gör. Işkın BEKÂR Lisans Öğr. Pınar BİCERİK Dijital Oyunun Çocuk Gelişimine Etkisinin Okul Öncesi Öğretmenleri Görüşlerine Göre İncelenmesi

14:00-14:15 Öğretmen Emre EDE Öğretmen Ceren ZOBİ Bulmaca Bazlı Eğitimin Sınıf İçerisinde Uygulanması

14:15-14:30 Dr. Öğr. Üyesi Özge KELLECİ Dr. Öğr. Üyesi Nuri Can AKSOY Disiplinlerarası Bir Dijital Eğitsel Oyun Geliştirme Süreci

14:30-14:45 Lisans Öğr. Ayşe Nur EZER Lisans Öğr. Gülten KOYUNCU Lisans Öğr. Pınar BİCERİK Lisans Öğr. Rumeysa ÇAPUK Arş. Gör. Mihriban ÖZCAN Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Dijital Oyun Tercihinin Ebeveyn Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

14:45-15:00 DEGERLENDİRME

KKM006 30 Ekim 2019 13.30-15:00 OTURUM BAŞKANI Dr. Öğr. Üyesi Mine GÖL-GÜVEN

13:30-13:45 Öğretmen Tuba ARAR Arş. Gör. Mehmet Emin SATIR İktidar, İdeoloji ve Dijitalleşme Ekseninde Savaş Oyunları

13:45-14:00 Öğr.Gör. Ismail ÖZCAN Öğr.Gör. Sümeyya TATLI HARMANCI Türkiye’de Dijital Oyun Araştırmalarında Neredeyiz? Bir Meta-Sentez Çalışması

14:00-14:15 Dr. Öğr. Üyesi Bülent SEZGİN Oyunlaştırma Sürecinde Eleştirel Yaklaşımlar

14:15-14:30 Arş. Gör. Dr. Ozan SOYUPAK Öğr. Gör. Celil ATASEVER Türk Teneke Oyuncak Endüstrisi ve Ne-Kur

14:30-14:45 Arş. Gör. Berkay BULUŞ Prof. Dr. Ahmet ESKİCUMALİ Bourdiue’nün “Sermaye ve Habitus” Kavramsalı Temelinde Çevrimiçi Oyuncuların Oyun Seçme Pratikleri

14:45-15:00 DEĞERLENDİRME

POSTER BİLDİRİLER 30 Ekim 2019 13.30-15:00 KKM

  1. Doç. Dr. Ebru H. TANJU ASLIŞEN Örnekleriyle Laz Kültüründe Çocuk Oyunları
  2. Doç. Dr. Ebru H. TANJU ASLIŞEN Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitiminde Oyuncak Alanında Gerçekleştirilmiş Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi
  3. Doç. Dr. Ebru H. TANJU ASLIŞEN Hikâye Katlayarak Eğlenelim Ve Öğrenelim Storigami Ve Çocuk Gelişimine Etkisi
  4. Dr. Öğr. Üyesi Cemre TATLI Uzman Alper TATLI Dr. Öğr. Üyesi Marcin CZUB Suriyeli Okulöncesi Öğrencilerde Oyunla Olumlu Davranış Yönetimi: Bir Eylem Araştırması
  5. Lisans Öğr. Ilgem KIRA Lisans Öğr. Elife Nur GÖK Lisans Öğr. Zehra BASIM Dr. Öğr. Üyesi Cemre TATLI Üstün Yetenekli Çocuklarda Oyun: Bir Vakanın Retrospektif Analizi
  6. Hasan KILIÇDERE Serpil İPEKTEN Beliz Selcen RASTGELDİ M. Hakan ÖZDÖVER Muhteşem Şapka
  7. M. Hakan ÖZDÖVER Serpil İPEKTEN Hasan KILIÇDERE Beliz Selcen RASTGELDİ Domino Dolaşım
  8. Serpil İPEKTEN M. Hakan ÖZDÖVER Hasan KILIÇDERE Beliz Selcen RASTGELDİ Organını Tanı

15.00-15:15 Kahve arası

ATÖLYELER 30 Ekim 2019 15.30-17:00

Erdem EREM      Oyun Üretiminden Öğretime

Sinem TAŞDELEN Disiplinler Arası Müzikal Oyunlaştırma

Özge KELLECİ Dijital Oyunumu Kodluyorum

Emre EDE Bulmaca Bazlı Oyunların Tasarlanması 

Emre YILDIZ Kendi Oyunumu Tasarlıyorum Dersimi Sevdiriyorum

Özge Metin ASLAN Erken Çocukluk Dönemi Araştırmalarında Oyunun Kullanılması

Zafer ÖZER ZSpace

Ali İSLAM Peçiç Atölyesi

Uğur ÖZBAY STEM Temelli PC Oyunları

31 EKİM 2019 KKM

31 Ekim 2019 KKM ATÖLYELER 10.00-11.30

Prof. Dr. Artin Göncü Hayat Boyu Bir Etkinlik Olarak Oyunu Çalışmak

Ercan Altuğ Yılmaz Eğitimciler İçin Oyunlaştırma

Çağatay Çakmak    Fiziksel Oyun vs. Dijital Oyun: Bu Oyunu Kim Kazanacak?

İbrahim Toprak Oyundan Hikâyeye Hikâyeden Oyuna

Sebahattin Kartal    Oyuncağımı Ben Yaptım Ahşap Oyuncak Yapma Atölyesi

Nedim Buğral      Okullarda Oyun Sağlayıcısı Olmak

Birgül Berna Uysal   Orff-Schulwerk Yaklaşımıyla Oyunlar Yoluyla Dans ve Müziğe Ulaşmak

Tuğba Kanmaz       Oyun Kartları İle Drama

Nihan Karabulut Doğal ve Atık Malzemelerle Oyunlar, Oyunlardan Eğitime 

Sümeyra Akkaya Geleneksel Çocuk Oyunları

Bülent Sezgin Oyuncu Öğretmen, Oyunla Öğreten

Öğle arası 11:30-13:30

Panel 13.30-15.00 KKM OYUNCAK MÜZELERİNDE MÜZE EĞİTİMİ

Panel Başkanı:                                                                          Prof. Dr. Müge ARTAR

Musa Baran Oyun ve Oyuncak Müzesi-                              Nadi BARAN

Ankara Üniv. Eğit. Bil. Fakültesi Oyuncak Müzesi-           Ceren KARADENİZ

Antalya Oyuncak Müzesi-                                                      Saliha ÖZDEMİR

Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi-                                  Aslıhan ÖZARSLAN

İstanbul Oyuncak Müzesi-                                                      Aslı NUHOĞLU

OKÜ Oyuncak Müzesi-                                                             Celil ATASEVER

Kahve arası 15.00-15.15

KKM001 31 Ekim 2019 15.15-16:45 OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. Ebru H. TANJU ASLIŞEN

15:15-15:30 Dr. Öğr. Üyesi Samet KILIÇ Çevrimiçi Oyunlarda Sosyal Gelişim Alanları

15:30-15:45 Dr. Öğr. Üyesi Samet KILIÇ Geleneğin Geleceğe Aktarımı: Geleneksel Mobil Oyun Yazarlığı

15:45-16:00 Yük. Lisans Öğr. Beyza Kaviye ATEŞ Öğretmen Esma KILINÇ Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra AKKAYA Lisans Öğr. Hacer YABAŞ Sınıf Öğretmenlerinin Zekâ Oyunlarının Matematik Öğretiminde Kullanılmasına İlişkin Görüşleri

16:00-16:15 Öğretmen Büşra ÇAĞLAKPINAR Dr. Öğr. Üyesi Seda SAHİN Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra AKKAYA Dijital Yerli ve Dijital Göçmenlere Göre "Oyun"

16:15-16:30 Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra AKKAYA Benim Oyun Sandığım Eğitim Setine İlişkin Öğretmen ve Ebeveyn Görüşleri

16:30-16:45 DEĞERLENDİRME

KKM002 31 Ekim 2019 15.15-16:45 OTURUM BAŞKANI Dr. Öğr. Üyesi Nuri Can AKSOY

15:15-15:30 Prof. Dr. Belma TUĞRUL Dr. Öğr. Üyesi Menekşe BOZ Dr. Öğr. Üyesi Nihan FEYMAN GÖK Uzman A. Merve KORKMAZ Dr. Öğr. Üyesi Gonca ULUDAĞ Çocukların Gözüyle “Oyun Yoksunluğu”

15:30-15:45 Öğr. Gör.Dr. Alim Koray CENGİZ Çevrimiçi Çok Oyunculu Rol Üstlenme Oyunlarının Hızlı Yükselişine Oyun Antropolojisi Aracılığıyla Bakmak

15:45-16:00 Dr. Öğr. Üyesi Mine GÖL-GÜVEN Zor Şartlarda ve Çevrelerde Oyun: İstanbul’daki Roman Mahallerinde Oyuna Erişim

16:00-16:15 Doç. Dr. Osman Raşit IŞIK Yük. Lisans Öğr. Hilal Kamile GÜN Dr. Öğr. Üyesi Baki ŞAHİN Bir Matematik Oyunu ile Bazı Matematik Kavramlarının Öğretimi ve Analitik Düşünme Becerisinin Kazandırılması

16:15-16:30 Dr. Öğr. Üyesi Nezahat HAMİDEN KARACA Prof.Dr. Neriman ARAL Öğr.Gör. Ümit Ünsal KAYA Doç.Dr. Münevver CAN YAŞAR Baba Görüşlerine Göre Çocukların Akran Oyun Davranışlarının İncelenmesi

16:30-16:45 DEĞERLENDİRME

KKM003 31 Ekim 2019 15.15-16:45 OTURUM BAŞKANI Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÜZÜMCÜ

15:15-15:30 Öğr. Gör. Çemen SARCAN Okul Öncesi Çocuklarda Oyun Ve Oyuncak Algısının Başarı Faktörleri Açısından Değerlendirilmesi: Bir Meta Analiz Çalışması

15:30-15:45 Dr. Öğr. Üyesi Şermin METİN Prof. Dr. Neriman ARAL Değişen Çocukluk: Oyun Ve Oyuncak

15:45-16:00 Öğr. Gör.Dr. Gülay TEMİZ Geçmişten Günümüze Çocuğun Dünyasında Oyun Ve Oyuncaklar

16:00-16:15 Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin KARTAL Down Sendromlu Çocuklar İçin Oyunlaştırılmış Eğitim Materyali

16:15-16:30 Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin KARTAL Zihinsel Engelli Çocuklar İçin Oyunlaştırılmış Eğitim Materyali

16:30-16:45 DEĞERLENDİRME

KKM004 31 Ekim 2019 15.15-16:45 OTURUM BAŞKANI Dr. Öğr. Üyesi Cemre TATLI

15:15-15:30 Uzman Kübra Elif BAĞRIYANIK Doç.Dr. Meral HAKVERDİ CANÖğretmen adaylarının Oyun ve Oyuncak Kavramına Yönelik Algılarının İncelenmesi

15:30-15:45 Öğretmen Nida DEMİR Better Together (Birlikte Daha İyi)

15:45-16:00 Öğr. Gör. Dr. Güven ŞENGÖNÜL Dr. Öğr. Üyesi Gamze ARABELEN Beer Game Oyununda Katılımcı Davranışının Analiz Edilmesi

16:00-16:15 Öğretmen Burcu BABAOĞLAN ÖZDEMİR, Öğretmen Zahide BALIBAY, Öğretmen Başak BABAOĞLAN Geleneksel Oyunlardaki Fen Bilimleri

16:15-16:30 Lisans Öğrencisi Şiyar MORSUNBUL Esporlar ile Geleneksel Sporlarda Mobbinge Maruz Kalma Düzeylerinin Karşılaştırılması

16:30-16:45 DEĞERLENDİRME

KKM005 31 Ekim 2019 15.15-16:45 OTURUM BAŞKANI Öğr. Gör. Dr. Gülay TEMİZ

15:15-15:30 Öğr. Gör. Osman BOZDEMİR Geleneksel Oyunların Çocukların Sosyalleşmesindeki Rolü: Kocaayak Ve Üçtaş Örneği

15:30-15:45 Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul TALU Lisans Öğr. Fatih YÜZBAŞIOĞLU Geleneksel Sokak Oyunlarının Çocuk Gelişimine Olan Katkılarının ‘’Rafadan Tayfa’’ Çizgi Filmi Üzerinden İncelenmesi

15:45-16:00 Öğr. Gör. Sakine HAKKOYMAZ Dr. Öğr. Üyesi Neşe UYGUN Hakeke Gaziantep Geleneksel Çocuk Oyunları Aracılığıyla Türkçe Ve Matematik Öğretimi

16:00-16:15 Dr. Öğr. Üyesi Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN Öğretmen Betül ARABACIOĞLU Türk Ve Suriyeli Beş Yaş Çocukların Oyunlarının Çizimleri Yoluyla İncelenmesi

16:15-16:30 Dr. Öğr. Üyesi Hikmet ZELYURT Öğretmen Zeynep DENİZLİ “MEB Öğretmenler İçin Etkinlik Kitabı”nda Yer Alan Oyun Ve Bütünleştirilmiş Oyun Etkinliklerinin Matematik Becerileri Bağlamında İncelenmesi

16:30-16:45 DEĞERLENDİRME

KKM006 31 Ekim 2019 15.15-16:45 OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ

15:15-15:30 Arş. Gör. Z. Melis DEMİR Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ Öğretmen Adaylarının Oyunlaştırma Tasarım Süreçlerinin Analizi: Türkiye Coğrafyası Ve Jeopolitiği Dersi Örneği

15:30-15:45 Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ Arş. Gör. Z. Melis DEMİR Sınıf Öğretmeni Adaylarının Oyunlaştırma Deneyimleri

15:45-16:00 Dr. Öğr. Üyesi Samet KILIÇ Anadolu’da Geleneksel Çocuk Oyunlarının Yöresel Bağlamda Karşılaştırmalı: Bölgesel Oyun Algı Haritası

16:00-16:15 Arş.Gör. Diretgen Ozan ERCANSUNGUR Arş.Gör. Emre CANBAZ Roger Caillois Ve Agôn: Dijital Oyundan E-Spor’a

16:15-16:30 Öğretmen Nihan KARABULUT Uzman Akif SEVEN Öğretmenlerin Oyunlarla İlgili Görüşleri

16:30-16:45 DEĞERLENDİRME

01 KASIM 2019 GEZEGEN EVİ


ATÖLYELER 01 KASIM 2019 10.00-12:00 GEZEGEN EVİ

Ercan Altuğ YILMAZ Eğitimciler İçin Oyunlaştırma

Şerife SAKARYA       Özümüz Masal & Masal Özümüz

Nilay YILMAZ          Yazma Oyunları: Yazmak Eğlencelidir

Ahmet Melih GÜNEŞ Her Derse Deva: Zekâ Oyunları

Bengü TÜRKOĞLU     Bilişsel Oyun Eğitimi Uygulamaları ve Bilişsel Oyun Tasarımı

Emre ALIÇ       Proje Yönetimi Eğitiminde Oyunlaştırma

Ceren N. M.GAVGANİ Kazanım Odaklı Hikâye Yaratma Oyunu

HACETTEPE ÜNİV. EĞİTİME İLK ADIM TOPLULUĞU  Şarjı Bitmeyen Oyunlar

Faruk GÜLHAN  Akıl Oyunları İle Analitik Düşünme Becerileri El Ele, Hep Beraber Geleceğe...

Öğle arası 12:00-13:30

Gezegen Evi-B01 01 KASIM 13:30-15:00 OTURUM BAŞKANI Dr. Öğr. Üyesi Gülfem MUŞLU KAYGISIZ 

13:30-13:45 Öğretmen F. Şebnem ŞEN AKSOY Sınıf Dışı Oyun Tabanlı Öğrenmenin Öğrenci Başarısı Üzerine Olumlu Etkileri

13:45-14:00 Dr. Öğr. Üyesi Gülfem MUŞLU KAYGISIZ Pre-Service Primary School Teachers Game Preferences In Science Teaching

14:00-14:15 Dr. Öğr. Üyesi Yüksel GİRGİN Dil Ve Kültür Özellikleri Yönü İtibariyle Deyimler Ve Atasözlerinin Oyun Dünyaları

14:15-14:30

14:30-14:45 Arş. Gör. Dr. Mustafa SARGIN Yeni Bir Spor Dalı Önerisi: Çelik Çomak Oyunu

14:45-15:00 Arş. Gör. Dr. Mustafa SARGIN “Ali Cengiz Oyunu”nun Arkasındaki Masal Ve Mitolojik Bağlantıları

15:00-15:15 DEĞERLENDİRME

Gezegen Evi-B02 01 KASIM 13:30-15:15 OTURUM BAŞKANI Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul TALU

13:30-13:45 Öğr. Gör. Merve ALTUN Doç. Dr. Fatma ÇALIŞANDEMİR Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin Yaratıcı Drama Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

13:45-14:00 Öğr. Gör. Dr. Güven ŞENGÖNÜL Dr. Öğr. Üyesi Gamze ARABELEN Denizcilik Eğitiminde Oyunlaştırma Uygulamaları Ve Öğrenci Katılımına Etkisi

14:00-14:15 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GİRGİN Yük. Lisans Öğr. Mehmet Selim GÖK Düğme Savaşı Filmlerinde Mahalle Kavgası Oyunu

14:15-14:30 Arş. Gör. Dr. Emre YILDIZ Eğitsel Oyun Yönteminin 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Becerileri Ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi

14:30-14:45 ...............................

14:45-15:00 DEĞERLENDİRME

Gezegen Evi-Z01 01 KASIM 13:30-15:00 OTURUM BAŞKANI Dr. Öğr. Üyesi Neşe UYGUN

13:30-13:45 Dr. Öğr. Üyesi Gönül ONUR SEZER Dr. Öğr. Üyesi Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN Temel Eğitim Öğretmen Adaylarının Dramaya İlişkin Metaforları

13:45-14:00 Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÜZÜMCÜ Lisans Öğr. Kübra UÇKUN Lisans Öğr. Tuğçe DİŞBUDAK Lisans Öğr. Eşmin AYKAL Lisans Öğr. Kübra Selen ÖZÇELİK Lisans Öğr. Ayşe SÖNMEZ Teaching Alghoritm To Elementary School Students Using Gamification

14:00-14:15 Yük. Lisans Öğr. Sinem TOPALOĞLU Prof. Dr. Ayfer KOCABAŞ İlkokul Öğrencilerinin “Oyun Kavramına” İlişkin Algılarının Benzetmeler Yoluyla İncelenmesi

14:15-14:30 Yük. Lisans Öğr. Dudu Gonca MISIR, Bayram COŞTU Hücre, Yapısı ve Organellerin Görevlerini Öğretmeye Yönelik Eğitsel Bilgisayar Oyunu Geliştirilmesi

14:30-14:45 Lisans Öğr. Ghada İBRAHİM Lisans Öğr. Xhuljana LEZİ Lisans Öğr. İpek KÖSE Lisans Öğr. Miray Işık KAYACAN Lisans Öğr. Damla ÇİFÇİ Life Among College Gamers: Are They Really Aggressive, Stressed, And Unsatisfied?

14:45-15:00 DEĞERLENDİRME

Gezegen Evi-Z02 01 KASIM 13:30-15:00 OTURUM BAŞKANI Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KALE

13:30-13:45 Yüksek Lisans Öğr. Burcu BONCUKÇU Öğr. Gör. Mona AYKUL Minticity Eğitsel Oyunlaştırma Platformunun Derslerde Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri

13:45-14:00 Öğretmen Serkan DEMİR Prof. Dr. Selçuk HÜNERLİ Normal Ve Üstün / Özel Yetenekli Çocukların Oyuncu Tipleri

14:00-14:15 Lisans Öğr. Gülseren ŞAHİN MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı Oyun Etkinliklerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

14:15-14:30 ...................

14:30-14:45 Arş. Gör. Anıl SÜVARİ Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali ALTIN Oyunmuş Gibi Yapma: Oyunlaştırma Tasarım Modellerinin İncelenmesi

14:45-15:00 DEĞERLENDİRME

Gezegen Evi-Z03 01 KASIM 13:30-15:00 OTURUM BAŞKANI Dr. Öğr. Üyesi Sema ÖNGÖREN

13:30-13:45 Dr. Öğr. Üyesi Sema ÖNGÖREN Dr. Öğr. Üyesi Tuba ACAR ERDOL Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Öğrenme Merkezleri Ve Oyun Materyallerinin İncelenmesi

13:45-14:00 Arş. Gör. Mihriban ÖZCAN Lisans Öğr. Pınar BİCERİK Okul öncesi dönem çocuklarının oyun algısı

14:00-14:15 Öğretmen AYTEN ATEŞ Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyunlarına Baba Katılımı

14:15-14:30 Yük. Lisans Öğr. Berfin ÇELİK Doç. Dr. Sonnur IŞITAN Okul Öncesine Yönelik Mobil Oyunların Özelliklerinin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması

14:30-14:45 Öğretmen Çiğdem SEZER Öğrencilerin Fikri Mülkiyet Hakları Konusunda Bilinçlendirilmesi

14:45-15:00 DEĞERLENDİRME

Gezegen Evi-101 01 KASIM 13:30-15:00 OTURUM BAŞKANI Dr. Öğr. Üyesi Özge KELLECİ

13:30-13:45 Doç. Dr. Elif SAYGI Arş. Gör. Nilüfer ZEYBEK Oyunlaştırılmış Matematik Dersi Tasarımında Hikâye Unsuru

13:45-14:00 Prof. Dr. Adem SEZER Öğretmen Mehmet A. İNESİ Dr. Öğr. Üyesi Yusuf İNEL Arş. Gör. Mesut IŞIKLI Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Oyun Tercihleri

14:00-14:15 Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÇAĞLAK Oyun Bağımlılığı ve Yeni Bir Bağımlılık Türü Olarak Hikikomori

14:15-14:30 Arş. Gör. Serhat AY Dr. Öğr. Üyesi Taner KILIÇ Oyun Coğrafyaları: İstanbul’daki İnternet Kafeler

14:30-14:45 Uzman Taibe KULAKSIZ Dr. Öğr. Üyesi Özge KELLECİ Oyun Geliştiricilerin Dijital Eğitsel Oyun Geliştirme Öz-Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

14:45-15:00 DEĞERLENDİRME

Gezegen Evi-102 01 KASIM 13:30-15:00 OTURUM BAŞKANI Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Melih GÜNEŞ

13:30-13:45 ..............................

13:45-14:00 Lisans Öğr. Huseynkamaladdin NOVRUZLU Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan ABDÜSSELAM Enerji Kaynağı Olarak Elektriğin Tüketiminde Farkındalık Oluşturmaya Yönelik Bir Ciddi Oyun Tasarımı (Sanal Sunum)

14:00-14:15 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan ABDÜSSELAM Dünden Bugüne Genç Bireylerin Dijital Oyun Tercihleri Ve Oynama Alışkanlıkları(Sanal Sunum)

14:15-14:30 Uzman S. Seda BAPOĞLU DÜMENCİ Prof. Dr. Figen GÜRSOY Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Akran İlişkilerine Yönelik Geliştirilmiş Sosyal Beceri Eğitim Programında Oyunun Yeri (Sanal Sunum)

14:30-14:45 ............................

14:45-15:00 DEĞERLENDİRME

Kahve arası 15:00-15:15

Kapanış Paneli 15:15-16:00 Gezegen Evi-101


02 KASIM 2019

SOSYAL PROGRAM-GEZİ

  1. GAZİANTEP KÜLTÜREL GEZİ 09:30 HAREKET KULE OTEL-------DÖNÜŞ 18:00
  2. GÖBEKLİTEPE GEZİSİ 09:30 KULE OTEL HAREKET----------------ŞANLIURFA'DAN DÖNÜŞ 20:00

NOT: Geziler için kayıt masasında başvuru alınacaktır.