Yazım kurallarıGenel biçim özellikleri bakımından bütün metinde yazı tipi olarak 12 punto Times New Roman kullanılmalı ve tek satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar 1.25 tab içeriden başlamalıdır. Metin iki yana yaslı biçimde düzenlenmelidir. Sayfanın alt ve üst kenarlarından 3 cm, sağ kenarından 2,5 cm ve sol kenarından 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Paragraflardan önce ve sonra boşluk bırakılmamalıdır. Bildiri özet yazımında mutlaka yazım şablonu kullanılmalıdır. Şablonu indirebilirsiniz

Poster Bildiri Hazırlama Kuralları

1. Poster, 70 x 100 cm boyutlarında tek parça olarak hazırlanmış olmalıdır. 

2. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.  

3. Posterin sol üst köşesinde sempozyum logosu, sağ üst köşesinde ise (kurum logosu kısmına) poster bildiriyi hazırlayan kurumun (üniversite, araştırma enstitüsü, genel müdürlük vb.) logosu olacaktır.

4. Yazar isimleri başlığın altında yer almalıdır. Yazarların kurumları isimlerin altında ya da dip not olarak posterin alt kısmında verilebilir. 

5. Posterler Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalı ve yazılar karşıdan okumak için yeterli büyüklükte olmalıdır. 

6. Çalışmanın içermesi gereken bölümler;

GİRİŞ, AMAÇ, YÖNTEM, SONUÇLAR ve TARTIŞMA, KAYNAKLAR 

7. Posterler programda ilan edilecek sunum günü sabah 09.30'da kayıt masasına teslim edilmelidir. Sunum boyunca bildiri sahibi araştırmacılar posterin yanında bulunacak ve sunumlarını gerçekleştireceklerdir.

Kaynakça ve atıflar

Uluslararası Oyun Kongresi katılımcılarının özet ve tam metinlerini yazarken metin içi atıf ve kaynakça gösteriminde APA 6 kurallarını esas almaları gerekmektedir. Metin içinde temel atıf biçimleri şöyle olmalıdır: 

Atıflarda sayfa numarası belirtilecek ise (Yılmaz, 2015:27) ya da (Yılmaz, 2015:27-58) şeklinde kaynakça bağlacı kullanılmalıdır. Eğer ikincil kaynaklara atıf yapılmışsa, gösterim biçimi (Yılmaz, 2015 akt. Akgün, 2018) şeklinde olmalıdır. Aynı anda birden fazla kaynağa yapılan atıflarda alfabetik sıra esas alınmalıdır (Güneş ve Tuğrul, 2017, Yılmaz, 2015). Metin sonu kaynakça gösterimiyle ilgili detaylı olarak APA 6 incelenmelidir.


Bir kişi en fazla üç bildiri ile katılabilir.