Yazım kurallarıGenel biçim özellikleri bakımından bütün metinde yazı tipi olarak 12 punto Times New Roman kullanılmalı ve tek satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar 1.25 tab içeriden başlamalıdır. Metin iki yana yaslı biçimde düzenlenmelidir. Sayfanın alt ve üst kenarlarından 3 cm, sağ kenarından 2,5 cm ve sol kenarından 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Paragraflardan önce ve sonra boşluk bırakılmamalıdır. Bildiri özet yazımında mutlaka yazım şablonu kullanılmalıdır. Şablonu indirebilirsiniz


Uluslararası Oyun Kongresikatılımcılarının özet ve tam metinlerini yazarken metin içi atıf ve kaynakça gösteriminde APA 6 kurallarını esas almaları gerekmektedir. Metin içinde temel atıf biçimleri şöyle olmalıdır: 

Atıflarda sayfa numarası belirtilecek ise (Yılmaz, 2015:27) ya da (Yılmaz, 2015:27-58) şeklinde kaynakça bağlacı kullanılmalıdır. Eğer ikincil kaynaklara atıf yapılmışsa, gösterim biçimi (Yılmaz, 2015 akt. Akgün, 2018) şeklinde olmalıdır. Aynı anda birden fazla kaynağa yapılan atıflarda alfabetik sıra esas alınmalıdır (Güneş ve Tuğrul, 2017, Yılmaz, 2015). Metin sonu kaynakça gösterimiyle ilgili detaylı olarak APA 6 incelenmelidir.


Bir kişi en fazla üç bildiri ile katılabilir.